อังคาร ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

     ประชุม09.30 ประชุมประเมินงานผลงานวิชาการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ และ 13.30 ประชุมสำนักศ฿กษาทั่วไป ณ อาคารราชนครินทร์

เข้าชม : 80


ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560