อังคาร ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

     ประชุม09.30 น ประชุมสรรหาตัวแทนคณาจารย์ประเภทคณาจารย์ประจำคณะฯ (ภาควิชาคณิตศาสตร์) ณ คณะวิทยาศาสตร์ และ 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ณ อาคารราชนครินทร์

เข้าชม : 77


ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560