อังคาร ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

     ประชุม09.00 น. ต้อนรับกรรมการจาก สกอ. ณ คณะวิทยาศาสตร์ และ 13.30 น. ประขุมกลั่นกรองวารสาร ณ อาคารราชนครินทร์

เข้าชม : 80


ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560