จันทร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

     ประชุม09.00 น. ประขุมกรรมการศาลฎีกา ณ อาคารบรมราชกุมารี และ 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วาระพิเศษ ณ คณะวิทยาศาสตร์ และ 13.30 น. ประเมินผลงานวิชาการ ณ คณะวิทยาศาสตร์ และ 15.00 น. ประเมินผลงานวิชาการ ณ คณะวิทยาศาสตร์

เข้าชม : 84


ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560