อังคาร ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

     ประชุม09.00 น. ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 6/2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี และ เวลา 13.00 ประชุมศึกษาทั่วไป (พิจารณาแนวทาง ทิศทาง ตำรา) ณ อาคาร RN

เข้าชม : 65


ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560