อังคาร ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

     ประชุม09.00 น. ประชุมกรรมการบรืหารมหาวิทยาลัย ณ อาคารบรมราชกุมารี เวลา 13.30 ประชุมกรรมการยุทธศาสตร์คณะฯ ณ ห้องประชุม SC2-201/2

เข้าชม : 66


ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560