จันทร์ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

     ประชุม10.00 น. ประชุมกรรมการบัณฑิตคณะ ณ ห้องประชุม SC2-201/2 และ 13.30 น. สัมภาษณ์อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ณ ห้องประชุม SC2-201/2

เข้าชม : 68


ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560