อังคาร ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

     ประชุม10.00 น. ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ณ ห้องประชุม SC2-201/2 และ 13.30 ประชุมคณะกรรมการศึกษาทั่วไป (มอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ)

เข้าชม : 65


ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560