อังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

     ประชุม09.00 น. ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ณ อาคารบรมราชกุมารี เวลา 13.30 น ปรชุมกรรมการศึกษาทั่วไป ณ อาคาร RN

เข้าชม : 65


ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560