อังคาร ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

     ประชุม09.00 น. ประชุมเลือกกรรมการสภาฯประเภทผู้แทนผู้บริหาร ณ อาคารบรมราชกุมารี และ 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ณ ณ อาคารบรมราชกุมารี

เข้าชม : 87


ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561