ระบบประเมินภาระงาน
  Username
 
  Password
 
 
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
- เนื่องจากเกิดความไม่สะดวกในบางฟังก์ชั่น จึงมีการปรับปรุง ในขณะนี้ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งปัญหาสามารถแจ้งมาได้ที่ 1177 หรือ ที่ E-Office
- ระบบบันทึกข้อมูลโครงการ
จัดทำขึ้นสำหรับการจัดเก็บโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และยังสามารถนำมาใช้กับงานที่เกี่ยวข้องเช่น TOR และ กพร.
สำหรับระบบบันทึกข้อมูลโครงการ เวอร์ชั่น 1 นี้เป็นเวอร์ชั่นแรก ถ้าผิดพลาดประการได้ ต้องขออภัยและโปรดแจ้งจุดบกพร่องมายังผู้พัฒนาระบบ เพื่อทำการปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์

ใช้ Username & Password ที่ใช้ในระบบ E-Office

ขอบคุณครับ
  เกรียงไกร นามพุทธา
ผู้พัฒนาระบบ
เบอร์ภายในกด 1177