ระบบประเมินภาระงาน
  Username
 
  Password
 
 
Untitled Document

ระบบจัดเก็บข้อมูล มคอ.
-จัดทำขึ้นสำหรับการจัดเก็บ มคอ.

-ในการกำหนดสถานะและการลบรายวิชาออกจากระบบ ผู้ใช้งานระดับ user ไม่สามารถกระทำได้ด้วยตนเอง
   ต้องติดต่อไปที่ user admin ( สยาม อินกอง เบอร์ภายใน 1155) เท่านั้น

ขอบคุณครับ

เกรียงไกร นามพุทธา
ผู้พัฒนาระบบ
เบอร์ภายในกด 1177